Info

Systembeskrivelse

 • Prestabo - verzinkte Stahlrohre für Heizungsanlagen und Industrieanlagen

  Pressförbindningssystem med förzinkade stålrör

  Ej lämpliga för dricksvattenanläggningar!

  Material
  Rör och komponenter av material nr. 1.0308 enligt
  DIN 10305-3
  Utvändigt galvaniserat förzinkat, tjocklek 8 till 5 µm

  Rör
  Olegerat stål, förzinkat

  Anslutning
  • Pressanslutning 12 till 108,0 mm av stål, förzinkad

  Storlekar [mm]
  • Prestabo             12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 /54        
  • Prestabo XL       64,0 / 76,1/ 88,9 / 108,0

  Alla storlekar med SC-Contur, Läckageindikator, läcker garanterat vid opressad fog redan vid påfyllning av anläggningen.


  Driftsvilkor med EPDM-tätningselement

  • Vatten, slutet system: Driftstryck pmax ≤ 16 bar
     Driftstemperatur Tmax  ≤ 110 °C

   

  • Tryckluft, torr och oljefri: pmax ≤ 16* bar

   

    Driftsvillkor med FKM-tätningselement

   

  • Vatten, slutet system: Driftstryck pmax ≤ 16 bar
     Driftstemperatur Tmax  ≤ 140 °C

   

  • Tryckluft, torr men oljehaltig: pmax ≤ 16* bar

   

  *10 bar 64-108 mm


  Märkning
  Röd punkt på pressförbindningens förstärkningssöm och
  röda streck axiellt på rören som varning:
  Inte avsett för dricksvatten!

  Användningsområde
  Industri- och värmeanläggningar