Byggteknik och anläggningar

Viega har speciella lösningar för många branscher. Vi lägger tyngd på säkerhet och använding.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar

Viega har en lösning för alla. Bostadsrättsföreningar, egendomsägare, byggherrar och konsulter.
Industri

Industri

Användningsområdena är många inom detta unika rörsystem

Distribution

Distribution

Gas, vatten, fjärrvärme och regnvattendistribution
Skeppsindustri

Skeppsindustri

Viega System – På alla världshaven.