Seminarier
Seminarier
rd_pfo0677_11_2006_560x160.jpg
Viega arrangerar många typer av seminarier. Vi håller både produktseminarier och dedikerade fackkurser – också för tekniska skolor. Men också våra dricksvattenkonferenser och inspirationsdagar har stor betydelse. Dessutom kan vi bidra med inspiration till både små och stora bostadsrättsföreningar,förvaltare och liknande.Kontakta oss för ytterligare information: info@viega.se
Aktuella kurser
 

Viega Akademi

Personalutveckling ger ett friskare företag och en större förtjänst

Produktkurser
Lär dig mer om materialsammansättning

Netvärksdagar
Vi håller inspirationsdagar över hela  landet

Skolor
Tekniska skolor  har stor glädje av viegas kunskap

 

Dricksvattenseminarie
Bli klokare på vattenkvalitet, korrosion, normer osv.

 

Montörkurser
Bli certifierad på Viegas pressystem

Strategidygn
Har du fokus på dina framtida arbetsområden?

Temakonferenser
Konferenser som riktar sig mot bostadsrättsföreningar, kommunala institutioner och sjukhus