Serviceverkstäd
Serviceverkstäd
rd_Pressguns2-25_7var_pressb_560x160.jpg

 

Alla reparationer och service skall utföras av våra samarbetspartner.

Viega samarbetar med nedanstående serviceverkstäd:

 

AB Lindströms Elverkstad

 Propellervägen 7

SE-  392 41 Kalmar

info@lindstroms-elverkstad.se
0480-188 77
0480-192 70