Megapress
Megapress

Med "Megapress" kan till och med tjockväggiga stålrör förbindas på några få sekunder. Kapa stålröret, grada av och pressa. Installatören kan spara upp till 60% av montagetiden jämfört med svetsning som fortfarande är den vanligaste montagemetoden av stålrör för värme, kylsystem och industriella applikationer. Det är dessutom säkrare med installationer utan öppen låga.

Systemet
Megapress metallpressdelar är zink nickelbelagda och fås i storlekarna ⅜” till 2”. Den integrerade skärringen ger extra hållfasthet i pressningarna. En särskilt utvecklad o-ring i EPDM säkrar tätheten efter pressning, då den tätar även vid en ojämn eller målad yta på rören.
Megapress pressas med Viegas välkända pressverktyg i kombination med pressbackar eller dragback och presslingor.Viegas patenterade läckageindikator –SC-Contur garanterar att kopplingar som inte är pressade garanterat läcker vid provtryckning av systemet.

Fördelar med Viega Megapress
  • Upp till 60% kortare montagetid jämfört med traditionella montagesätt såsom svetsning och gängning.
  • Stora besparingar vid installationen ger ett ekonomiskt fördelaktigt montage.
  • Ingen öppen låga, ingen brandrisk och inga brandvakter behövs.
  • Viega SC-Contur i alla Megapress-delar. En opressad del läcker garanterat vid provtryckning.
  • Brett användningsområde. Pressar tjockväggiga stålrör i diameter från ⅜" till 2" och oavhängigt av om röret är sömlöst, svetsat, behandlat, förzinkat eller pulverlackat.

Marknadsinfo
Även om Megapress först lanseras på den svenska marknaden på Nordbygg i Stockholm är det ett väl beprövat system som har testats på mer än en miljon installerade delar  på den amerikanska marknaden. Megapress har varit i produktion i snart 2 år.

Arbetsprocessen
Läs mer om hur enkelt det är att arbeta med Megapress pressystem...

Megapress_Titel_Collage_174.jpg
Viegas Megapress system är av zink-nikkel-belagt stål och fås i storlekarna ⅜” til 2”.
IMG_0063_174.jpg
Megapress delarna pressas med Viegas välkända pressverktyg från ½” till 1” med pressbackar och från 1 ¼” i kombination med dragback och pressring, som är placerad runt om pressdelen.
Megapress_SC_Kontur_Wasser_174.jpg
SC-Contur från Viega garanterar täta pressningar. Vid provtryckninga av Megapress pressdelar ses det tydligt, om en pressdel inte är pressad.
Megapress_Schweissen_B_174.jpg
Jämfört med svetsning sparar installatören upp till 60% montagetid med Megapress.
Megapress_Produktion_174.jpg
Made in Germany: Megapress ståldelar är framställda med tysk precision och kvalitet.