Installationsvägg

rd_Titelseite_Vorwand_1.jpg

Inget annat rum har utvecklats så mycket som badrummet under de senaste åren. Individuell design har stått i fokus. Det innovativa installationsväggssystemet från Viega erbjuder många formgivningsmöjligheter i badrummet - utan att kompromissa med funktionaliteten.
Viega garanterar: Innovativ teknik och hög systemkvalitet

Viegas installationsväggssystem utmärker sig genom hög monteringskomfort tillsammans med  högsta flexibilitet. Övertygande i systemförbindelse med olika rörmaterial ger dig därutöver omfattande buller- och brandskydd.
Obtego Väggsbeklädnad

Obtego Väggsbeklädnad

Väggsbeklädnad för Steptec: över 200 dekorer.