Dataskyddsförklaring
Dataskyddsförklaring

Viega tar skyddet för personliga data på största allvar. Vi vill att du vet, när vi lagrar vilka data och hur de används. Vi har genomfört tekniska och organisatoriska åtgärder, som säkerställer att föreskrifterna om dataskyddet beaktas.

Anonym datainsamling
Du kan i princip besöka den ej personaliserade hemsidan från Viega, utan att tala om för oss vem du är. Vi får bara namnet från din Internetleverantör (din IP-adress), hemsidan, från vilken du besöker oss, datum, klockslag och sidorna som du besöker hos oss. Den här informationen utvärderas av statistiska orsaker. Du förblir som enskild användare härvid anonym.

 

Personliga data
Personliga data är information som handlar om din person. Därunder faller uppgifter som ditt namn, adress, postadress, telefonnummer. Information som inte kan sättas i direkt förbindelse med din verkliga identitet (som till exempel vid uppehållstid på hemsidan eller antal användare på hemsidan), räknas inte som personlig data. Personlig data tas endast ut av Viega, när du meddelar oss dem, till exempel när du fyller i ett anmälningsformulär eller vid registrering för personliga tjänster. De data som du lämnar i formuläret lagras endast för det aktuella ändamålet. Till exempel behöver vi din kompletta adress för att kunna handlägga ansökningar. Vidarebefordran av dina data till tredje person är uteslutet.

 

Återkallelserätt
Du kan enligt delstatsdataskyddslagen som drabbad alltid begära tillbaka användandet av dina data. När du skriftligt eller elektroniskt vänder dig till vår Webmaster, spärrar vi dig omgående för den här bearbetningen. Dessutom har du under särskilda förutsättningar rätt till korrigering, spärrning och radering av den av oss lagrade datan. Du har alltid rätt att få information om dina av oss lagrade data och orsaken till lagringen.

 

E-post information
Vi informerar dig gärna om vårt erbjudande. När vi får använda din e-postadress för detta, måste du på det därtill hörande formuläret ge ett explicit samtycke. Detta samtycke kan du naturligtvis alltid ta tillbaka. Vänd dig för att göra så skriftligt eller elektroniskt vänder dig till vår Webmaster.

 

Insats av "Cookies"
En cookie är en liten datasats, som kan placeras på din hårddisk. Denna datasats har skapat en anslutning med Web-servern, över din Webbläsare(t.ex. Internet Explorer, Netscape Navigtor eller Mozilla Firefox) och därefter skickat den till dig. Genom Cookien kan du kännas igen vid besök på hemsidan, utan att data, som tidigare har lämnat, behöver lämnas på nytt. De flesta webbläsare är numera standardmässigt inställda så att Cookies automatiskt accepteras. Du har dock möjligheten att ställa in din webbläsare så att den inte godkänner Cookies eller deras tidigare meddelande. Om man stänger av Cookies tillåts dock delvis inte en felfri hämtning av delområden på hemsidan. Därutöver kan alltid radera Cookies från ditt system (t.ex. i Windows Explorer). Var god använd för detta hjälpfunktionen i ditt system.

 

Länkar till andra hemsidor
Vårt Online erbjudande innehåller länkar till andra hemsidor. Vi har inget inflytande på att den som är ansvarig för dessa följer dataskyddsbestämmelserna. Vi har inte heller något inflytande på det rättsliga innehållet på dessa hemsidor. Därmed tillbakavisar vi varje ansvar för innehållet på andra hemsidor.

 

Varumärke
Så länge inget annat angivits är alla varumärke på dessa internetsidor marknadsrättsligt skyddade av Viega.

 

Upphovsrätt
Upphovsrätten för på dessa internetsidorna visad text, bilder, grafik, ljud, animeringar och videos såväl som deras inordning tillhör Viega. Efterapningar av varje typ, vidareöverföring eller annan användning är inte tillåtet utan skriftligt godkännande från Viega.

 

Ansvar
Viega lägger sig vinn om att på dessa internetsidor hålla den presenterade informationen uppdaterad till aktuell nivå. Någon garanti för riktighet, aktualitet och fullständighet för den till förfogande ställda informationen kan dock inte lämnas.

Så länges som det i det efterföljande inte anges något annat är alla anspråk - oberoende av vilken rättsgrund - på grund av skador som resulterats av användning av dessa internetsidor eller den här erhållna informationen utesluten.

 

Frågor och kommentarer
För frågor, förslag eller kommentarer på temat dataskydd ber vi dig att per e-post vända dig till vår Webmaster. Den snabba utvecklingen av ny Internetteknologi gör det från tid till annan nödvändigt att anpassa vår Privacy Policy. I sådant fall informeras du om nyheter.

 

rd_viega_007799_00_f_1_174x160