Smartloop Inliner system

Nu også til
stigrör med forskydninger

Smartloop Inliner system

Smartloop Inliner-system, nu också för stigarrör med sidoförskjutning

I centrala varmvattenanläggningar installeras normalt en cirkulationsledning parallellt med varmvattenledningen.Viega har nu i tio år kunnat erbjuda ett särskilt intressant alternativ: Inlinersystemet med en flexibel cirkulationsledning för Profipress, Sanpress eller Sanpress Inox rör.
Med denna lösning reducerar man installationsomkostnaderna, sparar plats och energi (p.g.a. reducerade värmeförluster) och säkrar därutöver en stabilare temperatur i hela stigarledningen.

Tack vare ett nytt flexibelt innerrör kan man nu också utnyttja dessa fördelar i stigarledningar med sidoförskjutningar, då Viega har företagit en väsentlig vidareutveckling av tekniken och lagom till 10-årsjubileet kan presentera det nya Smartloop inliner-systemet.

 

Klara fördelar

• Rör i rör princip
• Mindre materialåtgång
• Mindre arbetstimmar
• 20-30% mindre värmeförlust
• Mindre VVC-pump
• Färre infästningar
• Mindre isolering

 

rd_ilfo0025_10_2008_inst_1_mauer_rundung_2_174x160.jpg
Stigarrör med sidoförskjutning
Rør-i-rør installation
Inliner-rör med cirkulationsventil och Easytop ventil