Viega ställer ut på ISH 2019: Viegas innovationer gör monteringen snabbare, säkrare och mer ekonomisk.

Ein Bild vom Viega Messestand auf der ISH 2017.

Attendorn den 23 januari 2019 –

På årets ledande globala fackmässa, ISH som pågår från den 11 till 15 mars 2019 i Frankfurt am Main kommer Viega, ledande tillverkare av installationsteknik att presentera en rad nyutvecklade system och produkter inom vägginstallation, dränering samt buller- och brandskydd. Ett annat spännande fokusområde är företagets gedigna kompetens inom dricksvattenkvalitet. Det främsta syftet med att nyutveckla produkter är att optimera arbetsmiljö och installation rent praktiskt.

Viega visar upp sina nyheter i hall 4.0, montern (A44 / B44 / B46).

"I alla nya produkter vi presenterar på ISH-mässan har vi haft i åtanke att underlätta installationen på plats. Ledorden är enklare, mer ekonomiskt och säkrare till fördel för installatören och användaren", säger Dirk Gellisch del av Viegas ledningsgrupp: "De framsteg vi gjort som en av världens ledande tillverkare av installationsteknik kommer att gå som en röd tråd genom hela vår produktportfölj i montern på ISH! "

Ett centralt fokusområde kommer att vara vägginstallationsteknik. Vi kommer också att utöka produktportföljen när det kommer till snabb och säker installation av rörledningar, nya lösningar för dränering i duschrum samt noggrant testade brandskyddssystem i byggnader.

Ett nytt koncept för att säkerställa och bevara dricksvattenkvaliteten presenteras för allmänheten för första gången och det kommer väcka starkt intresse hos berörda intressenter. Inom detta område har Viega analyserat  dricksvatteninstallationer utifrån de senaste vetenskapliga forskningsrönen i alla delar, inklusive energirelaterade kriterier. Det säkerställer inte bara ett hållbart bevarande av dricksvattenkvaliteten utan förbättrar även energieffektiviteten i stora dricksvatteninstallationer.

För säkra och ekonomiska installationer

Med över 4000 medarbetare över hela världen och en produktportfölj på mer än 17.000 artiklar, är Viega en erkänd tillverkare och innovatör inom installationsteknik. Att Viega lever upp till ovanstående påståenden kommer att bekräftas med all de nyheter tillverkaren presenterar vid 2019 ISHs globala fackmässa. Konsulter, yrkesverksamma och specialiserade grossister kommer alla med säkerhet att dra nytta av alla de  praktiska detaljerna och användarvänligheten hos de produkter och system som ställs ut samt från de kompletterande tjänster som tillverkaren erbjuder.


Under tisdagen den 12 mars och onsdagen den 13 mars har vi skandinavisktalande personal i montern. Välkomna! 

 

"I de nya produkter vi presenterar på ISH-mässan har vi haft i åtanke att underlätta installationen på plats. Ledorden är enkelhet, ekonomi och säkerhet till fördel för installatören och användaren."

Dirk Gellisch (Medlem i Viegas ledningsgrupp)