Advantix badkarsavlopp

Modell 4940.1

Advantix badkarsavlopp

superlåg modell
  • för tätning under eller i spackelkonstruktion t.ex. kaklad dusch
  • system dimension 100
  • utan: påbyggnad

Tillbehör

Schlüter-​KERDI tätningsmatta, montagelim, integrerad gjuten tätningsfläns, avtagbart vattenlås, inlopp DN40, kulled ställbar utloppsstos

Teknisk data

utloppskapacitet vid 10 mm vattenpelare (enligt EN 1253) 0,45 l/s
utloppskapacitet vid 20 mm vattenpelare (enligt EN 1253) 0,5 l/s

Hänvisning

Med denna brunnsmodell är det inte möjligt att uppnå tillräcklig golvtjocklek, vid den lägsta inbyggnadshöjden. Därför skall detta tas i beaktande redan i planeringsfasen. En möjlig lösning med alternativ klinkertjocklek och/eller beläggning med epoxy bör övervägas i planeringsfasen!
avloppskapacitet enligt DIN EN 1253

Modell 4940.1


Artikeltabell

Art nr mängd
571 726
571 733
L B SWH DN PU
1500 1500 30 50 1
2000 2000 30 50 1
SWH = vattenbarriär höjd

CAD-filer

Bakgrund Ljus Modelltyp
Vit Ljusgrå Blågrå Mellangrå Mörkgrå
Headlights Toplights Ljus av
Modelltyp: platt Modellplatta 1 Modellplatta 2

Filformat
(Vänligen välj)

Art nr
571 726
571 733
L B SWH DN filstorlek
1500 1500 30 50 0,9 MB
2000 2000 30 50 0,9 MB
SWH = vattenbarriär höjd