Backventil, balkong och terrass avlopp, speciallösningar

Allmänt

Backventil, balkong och terrass avlopp, speciallösningar

Viega backventiler

För fekaliehaltiga och fekaliefria avloppsvatten, testade enligt DIN EN 13564, kvalitetsövervakad


Backventiler enligt DIN EN 13564, för användning i fekaliehaltiga avloppsförande ledningar.

Backventiler enligt DIN EN 13564, för användning i fekaliefria avloppsförande ledningar.

Backventiler i utförande som vattenlås.

Backventiler i utförande som golvavlopp.

Enkla backventiler för praktiska problemlösningar och rengöringsrör kompletterar programmet.

Miljöanpassad PP (polypropylen). Detta högkvalitetsmaterial säkerställer bästa lämplighet för avloppsvatten i hushållet.

Avsedd användning för backventiler
Enligt EN 12056‑4 och DIN 1986‑100 skall avloppsställen under bakflödesnivån säkras med backventiler enligt EN 13564‑1 mot bakflöde från avloppet.
Om ej säkrade avloppsställen finns under bakflödesnivån, kan följden bli översvämmade källare, materiella skador, föroreningar med åtföljande sjukdomsrisker. Avgörande om ett vatten­av­led­nings­ob­jekt ligger under eller över bakflödesnivån är den statiska vattennivån i vattenlåset.
Avloppsställen som ligger ovanför bakflödesnivån är säkra för bakflöde. Under bakflödesnivån skall endast vatten­av­led­nings­ob­jekt ligga, som är absolut nödvändiga på det här stället.

Kraven på bakflödessäkringar beskrivs i normerna DIN EN 13564‑1 och DIN EN 1986‑3.
Underhåll skall göras två gånger om året, inspektioner varje månad.
Samtliga Viega backventiler är kvali­tets­kontrolle­rade enligt DIN EN 13564.
Vid backventiler bestämmer avloppsvattentypen, som rinner i flödesriktningen över bakflödessäkringen i riktning mot avloppsledningen, produktvalet.

Man skiljer mellan:
 • fekaliefritt avsloppsvatten – t.ex. från duschar eller tvättmaskiner (gråvatten). Alla Viega backventiler är lämpade för användning i gråvatten.
 • fekaliehaltigt avloppsvatten – t.ex. från urinoarer eller toaletter (svartvatten). För användning i svartvatten erbjuder Viega Grundfix Plus Control.

Användningsanvisning
De använda materialen har beräknats för belastning i hemmiljö. Med följande begränsningar:
 • I hushållet får enbart vanligt avloppsvatten avledas genom vattenlåsen, varmt vatten enbart under kortare perioder upp till max. 9°C
 • Inga kemiska rengöringsmedel för avhjälpning av ledningsstopp får användas
 • Ytrengöring får enbart ske med milda rengöringsmedel

Viega altan- och terrassavlopp
Altan och terrassavlopp är avsedda för användning på altaner, terrasser och ej värmeisolerade mindre takarealer.
 • Altan- och terrassavlopp 100 mm
 • testad enligt DIN EN 1253, kvalitetskontrollerad
 • miljöanpassad PP (polypropylen)
 • de nämnda hastigheterna på avrinning motsvarar en uppdämningshöjd på 20 mm över gallret (enligt DIN EN 1253)

Tekniska egenskaper
 • Systemmått 100 mm
 • Hastighet på avrinning max. 1,1 l/s
 • Invändig diameter DN50 eller DN70
 • Gallerstorlek 94x94 mm
 • Galler av rostfritt stål material nr 1.4301
 • Tätningsfläns för placering av tätningsbanan/flerkomponentlösningen
Visa mer
Backventil, balkong och terrass avlopp, speciallösningar