Easytop sys­temav­stäng­nings­arma­tu­rer

Allmänt

Easytop sys­temav­stäng­nings­arma­tu­rer

Avstängnings och reglerventiler av rostfritt stål, rödgods eller siliciumbrons* för dricksvatten- och värmeinstallationer med DVGW-​märkning. Kan kombineras med Viega-​systemen Sanpress Inox, Sanpress, Profipress, Prestabo, Raxofix- och Sanfix P i Viega-​systemkombinationer.

Easytop-​sys­temav­stäng­nings­venti­ler med pressmuffar
Alla storlekar med SC‑Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Gänganslutningar
Enligt DIN EN 10226‑1 och ISO 228-1 för plantätande skruvförband.

Easytop XL-snedsätesventiler
Fasta flänsar enligt DIN EN 1092‑1 för direkt övergång från konventionella rörledningar till presskopplingssystem.
Material pressanslutningar
Rödgods: CC 499K
Siliciumbrons*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(båda i enlighet med UBA-​listan, den 15 Mars 2017)

Användningsområden
Dricksvatten
Värme
Tryckluftsanläggningar
Industri

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftsförhållanden
De tillåtna drifttemperaturerna och -trycken för produkterna finns i bruksanvisningarna.
Observera regler om materialkombinationer!
Komponenter av koppar får inte monteras framför galvaniserade järnmaterial.

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data
All information om komponenter och verktyg finner ni på Viegas hemsida www.viega.com/downloads

*) Materialförändring beror på den pågående produktionsändringen från rödgods till den världsomspännande standardlegerade siliciumbronsen
Visa mer
Easytop systemavstängningsarmaturer

Nedladdningar

Användningsteknik  (1)
Certifikat  (1)