Megapress G

Allmänt

Megapress G

Presskopplingssystem med presskopplingar och rör av olegerat stål 1.0308 för svarta, galvaniserade, industrimålade och pulverlackade stålrör i enlighet med DIN EN 10255 och DIN EN 10220 / DIN EN 10216‑1 samt DIN EN 10220 / DIN EN 10217‑1, gaser i enlighet med DVGV-​arbetsblad G 260 i gasinstallationer i enlighet med DVGW-​TRGI 2018 (DVGW arbetsblad G 600) / DVFG-​TRF 2012.
  • Naturgas/flytande gas i gasform för hushålls- och kommersiella applikationer, testade i enlighet med DVGW-​arbetsblad G 5614-B1

Presskopplingar
Megapress G presskopplingar är tillverkade av olegerat stål 1.0308 med en extern galvanisk zink-​nickelbeläggning.
Alla storlekar med SC‑Contur. Presskopplingar som förblir opressade vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad G 5614-B1, punkt 4.4.1 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med tryckluft garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 22 hPa–0.3 MPa.

Märkning
Gul symbol, gul rektangel och inskription »GAS MOP 5 / GT5«

Tätningselement
HNBR, gul

Dimensioner
D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50)↵
D=extern rör diameter i enlighet med DIN EN 10255

Användningsområden
Naturgas/Flytande gas
Tryckluftssystem
Eldningsolja
Dieselbränsle

Användning inom andra användningsområden än de som beskrivs här, måste överenskommas med Viega Service Center.

Driftsförhållanden
Gas och flytande gas system
  • Driftstemperatur -20 °C upp till +70 °C
  • Driftstryck max 0.5 MPa
  • Driftstryck vid HTR-​krav 650 °C/30 minuter max. 0.5 MPa (5 bar)
Eldningsolja/Dieselbränsle installationer
  • Driftstemperatur max 40 °C
  • Driftstryck max. -0.05 upp till +0.5 MPa

Certifikation
  • DVGW-​Reg.no. DG-4550CQ0400

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Teknisk data
Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se
Visa mer
Megapress G

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)