Megapress S

Allmänt

Megapress S

Presskopplingssystem med presskopplingar av olegerat stål 1.0308 för svarta, förzinkade, industrilackerade och pulverlackerade stålrör enligt EN 10255 och enligt EN 10220 / EN 10216‑1 och EN 10220 / EN 10217‑1.

Presskopplingar
Megapress S presskopplingar är av stål 1.0308 med en utvändig galvaniserad zink-​nickel beläggning.
Alla storlekar är försedda med SC‑Contur - kopplingar som inte är pressade vid montering läcker vid påfyllning av anläggningen. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inverta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning
Vit prick, FKM, svart fyrkant med symbolen "Ej lämplig för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner".
Packningar
FKM, svart
Dimensioner
D⅜ (DN10); D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); D2 (DN50);
D2½ (DN65); D3 (DN80); D4 (DN100);
D= utvändig diameter enligt EN 10255
Användningsområden
Industriapplikationer
Slutna kyl och värmeanläggningar
Tryckluftssystem
Brandskydds och sprinklersystem
System för tekniska gaser (godkännande krävs)
Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med med Viega Service Center.
Driftområde
  • Drifttemperatur -5 °C upp till +140 °C
  • Drifttryck max. 1.6 MPa (PN 16)
Notera
Megapress S systemet är avsett för
  • Brandskydd och sprinkleran­lägg­ningar (Krav på minimum och maximum väggtjocklek skall kontrolleras)
  • För rör enligt EN 10220 / EN 10216‑1 / EN 10217‑1:
    Dimensioner D⅜–D4
Megapress S systemet är inte avsett för
  • Brännbara gaser enligt DVGW G 260
  • Dricksvattensystem och andra öppna system
Observera - Driftbegränsningar på värmesystem
Kom ihåg VDI 2035 och EN 12828!
Megapress S komponenter får bara användas tillsammans med delar som tillhör systemet!
Skydd mot utvändig korrison
Tack vare en zink-​nickel yta är kopplingarna skyddade mot korrosion till exempel från kondens.
Rören skall korrosionsbehandlas enligt tillverkarens anvisningar.
Rör och kopplingar skall isoleras enligt lokala regler och standarder.
Användning av pressverktyg
För att säkerställa en korrekt pressning av Megapress S XL kopplingar krävs en Viega Pressgun-​Press Booster (produktgrupp systempressverktyg P1)
Funktionssäkerheten på Viegas presskopplingssystem är först och främst avhängigt av att de pressmaskiner och de verktyg som används är i perfekt skick. Vi rekommenderar därför att Viegas pressverktyg och pressmaskiner används när Viegas presskopplingar pressas och att maskiner och pressverktyg kontrolleras regelmässigt hos auktoriserade serviceverkstäder.
Tekniska data
Presskopplingar och komponenter blir kontinuerligt förbättrade. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida: www.viega.se
Visa mer
Megapress S

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)