Profipress CR

Allmänt

Profipress CR

Presskopplingssystem med presskopplingar av koppar, rödgods och siliciumbrons kontrollerade enligt DVGW-​arbetsblad W 534 med DVGW-​godkännandemärke och rör av koppar enligt DIN EN 1057, enligt DVGW-​arbetsblad GW 392.
Lämpad för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988.
För formstabila utanpåliggande installationer av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.

Presskopplingar

Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Tätningselement
EPDM

Material
koppar, rödgods: CC 499K
Siliciumbrons*:CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(Allt material finns tillgängligt på 4MS positivlista 15 Mars 2017)

Dimensioner/material
Standardstorlekar: d 12; 15; 18
Presskoppling med gänganslutning

Användningsområden
Dricksvatten
Värme/inkoppling av radiatorer

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde
De maximala drifttemperaturerna och trycken inom respektive användningsområde finns i den tekniska dokumentationen.

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data
Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

*) Materialförändring beror på den pågående produktionsändringen från rödgods till den världsomspännande standardlegerade siliciumbronsen.
Visa mer
Profipress CR

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)
Katalog  (1)