Profipress S

Allmänt

Profipress S

Presskopplingssystem med presskopplingar av koppar, rödgods och siliciumbrons, kontrollerade enligt DVGW-​arbetsblad W 534 med DVGW-​godkännandemärke, rör av koppar enligt DIN EN 1057 för värmeinstallationer med drifttemperaturer på T = 140 °C och kortsiktiga högsta temperaturer på Tmax = 280 °C, t.ex. solfångar-, fjärrvärme- och låg­trycksång­an­lägg­ningar.

Presskopplingar
Alla storlekar med SC‑Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning
Vit punkt och vit fyrkant med texten "FKM"

Tätningselement
FKM, mattsvart

Material
koppar, rödgods: CC 499K
Siliciumbrons*:CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(Allt material finns tillgängligt på 4MS positivlista 15 Mars 2017)

Dimensioner/material
Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35 av koppar
Presskoppling med gänganslutning av rödgods

Användningsområden
Solvärmeanläggningar (plana solfångare/​vakuumsolfångare)
Fjärrvärmeanläggningar
Lågtrycksånganläggningar

Användning för anläggningar med tillsatser – t.ex. korrosions- eller frostskyddsmedel i hetvattnet – eller andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde
Solvärmeanläggningar (plana solfångare/​vakuumsolfångare)
  • Drifttemperatur max. 140 °C; kort max 280 °C
  • Drifttryck max. 1,6 MPa
Fjärrvärmeanläggningar
  • Drifttemperatur max. 140 °C
  • Drifttryck max. 1,6 MPa
Lågtrycksånganläggningar
  • Drifttemperatur max. 120 °C
  • Drifttryck max. 0,1 MPa

Observera
Användningen av Profipress S- och Profipress-kopplingar med FKM-​tätningselement i dricksvatten- och gasinstallationer är inte tillåtet!

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data
Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

*) Materialförändring beror på den pågående produktionsändringen från rödgods till den världsomspännande standardlegerade siliciumbronsen.
Visa mer
Profipress S

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)
Användningsteknik  (1)
Broschyr  (1)
Katalog  (1)