O-​ring

Modell 2386XL

O-​ring

FKM
  • för tillämpningsområden med höga temperaturer, t.ex. fjärrvärmesystem upp till 140°C och 1.6 MPa, lågtrycksånga ≤120°C och <0.1 MPa, solvärmeanläggningar/​vakuumrör

Hänvisning

Prestabo systemet är inte avsett för lågtrycksångsystem
Användning inom något annat tillämpningsområde kräver samråd med vår tekniska hotline!

Modell 2386XL


Artikeltabell

Art nr mängd
614 461
VdS för d Inv Ø s PU
64,0 66,25 5 1
VdS = VdS-​godkännande

Nedladdningar

Användningsteknik  (1)
Broschyr  (1)
Katalog  (1)