Raxofix

Allmänt

Raxofix

Strömningsoptimerade presskopplingssystem för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988 och DIN 50930‑6 samt värmeinstallationer, kontrollerat enligt DVGW-​arbetsblad W 534.

Presskopplingar

Säker och snabb hantering utan att rörändarna behöver kalibreras genom o-​ringsfri pressteknologi i alla dimensioner. Därför slipper man tidskrävande kalibrering av rörändarna och monteringen går snabbare. Samspelet mellan strömningsfrämjande radier och minimala diameterreduceringar ger lägsta tryckförluster vid pressystem för flerskiktsrör. Detta tillåter en mindre dimensionering av dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner och reducerar ledningsvolymen.
SC‑Contur
Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning
Grön punkt på pressmuffen

Rör
Raxofix-PE‑Xc/Al/PE‑Xc
  • formstabil, syretät enligt DIN 4726, grå

Material pressanslutningar
Siliciumbrons*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
(i enlighet med UBA-​listan, den 15 Mars 2017)

Dimensioner
Presskopplingar och rör
  • Raxofix-PE‑Xc/Al/PE‑Xc: d 16/20/25/32/40/50/63

Användningsområden PE‑Xc/Al/PE‑Xc
Dricksvatten
Värme
Regnvatten
Tryckluft

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftsförhållanden
Dricksvatteninstallationer
  • Drifttemperatur max. 70 °C
  • Drifttryck max. 1,0 MPa
Värmeinstallationer
  • Drifttemperatur max. 8°C
  • Drifttryck max. 1,0 MPa
Blandade installationer är tillåtna oberoende av flödesriktningen.

Observera
DVGW-​godkännandemärke gäller endast för användningen av Viega originaldelar – montering av delar från andra tillverkare är ej tillåtet! Rören uppfyller rekommendationer från KTW (plaster i dricksvatten) från tyska miljömyndigheten och kraven i DVGW-​arbetsbladet W 270.
Kan endast byggas in vid värmeinstallationer enligt Säker vattens branschregler 2016:1. Garanti och ZVSHK-öve­rens­kommel­se om ansvarsövertagande.

Certifieringar
  • DVGW-​reg.-nr. DW-8501BU0124

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data
Mer information och tekniska data finns för nedladdning på Viegas hemsida: www.viega.com/downloads
Visa mer
Raxofix

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)
Broschyr  (1)
Certifikat  (2)
Katalog  (1)