Sanpress Inox G

Allmänt

Sanpress Inox G

Presskopplingssystem med presskopplingar och rör av rostfritt stål material nr. 1.4401 enligt EDIN N 10088, DVGW-​arbetsblad GW 541, gaser enligt DVGW-​arbetsblad G 260 i gasinstallationer enligt DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbetsblad G 600) / DVFG-​TRF 2012.
 • Gasol i gasfas för hemmabruk och kommersiell användning, kontrollerat enligt DVGW-​arbetsblad G 5614
 • Rörledningar för eldningsolja enligt DIN 51603‑1 och dieselbränsleled­ningar för dieselbränsle som sug- och tryckledning enligt DIN EN 590 med hänsyn till byggkontrollants godkännande Z-38.4‑184 (endast d 15–54)

För formstabila utanpåliggande dragningar av fördelnings- och stigarledningar samt sug- och tryckledningar i installationer för eldningsolja.

Presskopplingar
Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad G 5614, pkt 4.4.1 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning
Sanpress Inox G
 • gul punkt på pressmuffen, gul fyrkant och texten »MOP 5 / GT5«
Koppling av rödgods (d 15‑28)
 • gul punkt på pressmuffen och gul fyrkant, märkning »MOP 5 / GT1«

Tätningselement
HNBR, gul

Rör
Rör av rostfritt stål lasersvetsade och av korrosionsbeständigt rostfritt stål
 • Materialnr. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), med 2,3% molybden för ökad beständighet; gula pluggar

Dimensioner/material
Standardstorlekar: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​storlekar: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0
Presskoppling med gänganslutning d 15–54

Användningsområden
Naturgas/gasol
Eldningsolja
Dieselbränsle

För gasinstallationer är endast kopplingar med följande märkning tillåtna:
Sanpress Inox G
 • Gul fyrkant och Gas MOP 5 / GT5
Koppling av rödgods
 • Gul fyrkant och Gas MOP 5 / GT1

Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftsförhållanden
Gas- och gasolinstallationer
 • Drift- och omgivningstemperatur -20 °C upp till +70 °C
 • Drifttryck max 0,5 MPa
 • vid HTB-​krav 650 °C/30 minuter max 0,5 MPa (5 bar)
Installationer för eldningsolja/​dieselbränsle (d 15–54)
 • Drifttemperatur max 40 °C
 • Drifttryck -0,05 up to +0,5 MPa

Certifiering
Presskopplingar (d 15–108.0)
 • DG-8531BR0333
Koppling av rödgods (d 15–28)
 • DG-8531BP0069

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data
Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se
Visa mer
Sanpress Inox G

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)
Användningsteknik  (1)
Broschyr  (1)
Katalog  (1)