Seapress

Allmänt

Seapress

Presskoppling av legeringen CuNi10Fe1,6Mn. Denna legering uppfyller de speciella krav, som ställs vid användande i saltvatten. Böj- och formstabil för snabba och rena installationer av huvud-, fördelar- och förbindelseledningar.

Sekundsnabb kalltryckning med alla fördelar. Inga lödda eller svetsade ansluntingspunkter, vilket minskar risker för brand.

Dimensioner
Standardstorlekar: d 15; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​storlekar: d 76,1; 88,9; 108,0

Användningsområde inom skeppsbyggnad
Brandsläckningssystem
Sprinklersystem
Saltvattenskylning
Läns- och ballastsystem
Avsaltningsanläggningar

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data
Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z-​och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.com/downloads

Seapress-​systemet är certifierat och godkänt hos följande certifieringsorgan:
Visa mer
Seapress

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)
Användningsteknik  (1)
Katalog  (1)