Systempressverktyg

Allmänt

Systempressverktyg

För alla Viegas pressystem från DN10–DN100.

Viega systempressverktyg kan användas för alla Viega metallpressystem samt för Geopress och PE‑Xc‑​pressystem.

Det roterbara presshuvudet på Pressgun 5 och Pressgun Picco och den låga vikten möjliggör bekvämt handhavande. De innovativa pressringarna med ledbar mellanback möjliggör pressningar även vid begränsat utrymme som till exempel rörschakt och installationsväggar.

Funktionssäkerheten, och tätheten hos Viegas pressystem beror till stor del på den funktionella driftsäkerheten hos Viegas systempressverktyg. Viega pressmaskin plus Viegas systempressbackar, pressringar och slingor. Viegas systempressverktyg är speciellt utformade för användning av Viegas pressystem och har anpassats till dessa. Viega kontrollerar inte om dessa pressverktyg kan användas för att pressa system från andra tillverkare. Viega ger inga uttalanden huruvida täta anslutningar kan uppnås, när verktygen används för att pressa andra system än Viegas egna.

Underhållsinformation för Viega systempressverktyg och -pressbackar:
 • Systempressverktyg
Viega systempressverktyg skapar ett definierat tryck elektrohydrauliskt för pressningen. Den nödvändiga driftsäkerheten förutsätter ett tätt hydraulsystem utan oljeförluster, naturligt slitage är dock oundvikligt för komponenter som utsätts för sådan hög belastning. För att systempressverktygen alltid skall vara driftsäkra och pålitliga, måste verktygen underhållas regelbundet. Detta görs som regel genom att verktygen skickas till de serviceställen som Viega har angivit.

 • Systempressbackar
Vi rekommenderar uttryckligen att även systempressbackarna kontrolleras när systempressverktygen underhålls. Här byts slitdelar ut, presskonturer bättras på och pressbacken ställs in på nytt. Sedan 2012 får Viega pressbackar stegvis en underhållsdekal, som anger nästa rekommenderade tid för underhåll.
Exemplet visar att nästa service skall utföras under det tredje kvartalet 2023. Viegas serviceverkstad sätter på ett nytt märke efter varje servicetillfälle.

Underhållsintervall för Viegas systempressverktyg:
 • Pressgun 5 (till DN10-DN100)
Efter 40 000 pressningar visas en uppmaning till service via en lysdiod. Efter ytterligare 2 000 pressningar sker en säkerhetsavstängning. Dock senast efter 4 år.
 • Pressgun Picco (till DN10-DN32)
 • Pressgun 4E och 4B (till DN10-DN100)
Efter 30 000 pressningar visas en uppmaning till service via en lysdiod. Efter ytterligare 2 000 pressningar sker en säkerhetsavstängning. Dock senast efter 4 år.
 • Type PT3-AH (till DN10-DN100)
 • Picco (till DN10-DN32)
 • Type PT3-H/EH (till DN10-DN100)
Efter 20 000 pressningar visas en uppmaning till service via en lysdiod. Efter ytterligare 2 000 pressningar sker en säkerhetsavstängning. Dock senast efter 4 år.
 • Type 2 (till DN10-DN100)
Minst vartannat år.
 • Viega batteridrivet pressverktyg modell 2478
  (till d 12‑22 og d 14‑20)
Minst en gång om året.
 • Viega batteridrivet pressverktyg modell 2475
  (till DN10-DN100)
Efter 20 000 pressningar visas en uppmaning till service via en lysdiod. Minst var fjärde år.

Av Viega auktoriserade serviceverkstäder:
Lindströms Elverkstad Eftr. AB
Propellerv. 7
392 41 KALMAR
Tel 0480‑188 77
Fax 0480‑192 70
Jourtelefon Anders 0703 391539
anders@lindstroms-​elverkstad.se
www.lindstroms-​elverkstad.se

Anvisning
Utför din omsorgsplikt och följ dessa undershållsan­vis­ningar.
Generellt gäller: Säkerhet genom underhåll. Vid ignorering kan inget ansvar för eventuella personskador övertas.
Viega systempressverktyg (pressmaskiner, pressbackar, presskedjir eller pressringar) är indelade enligt följande:
 • Picco: pressbackar eller pressringar som passar alla Picco- och Pressgun Picco -batterimaskiner
 • PT2: pressbackar, presskedjor eller pressringar spm passar alla maskiner typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH och Pressgun 4E, 4B och 5.

Översikt över press­kopp­lings­sy­stemet (PMP)
Profipress; Profipress G; Profipress S
Sanpress; Sanpress Inox; Sanpress Inox G
Prestabo
Easytop och gas rördelar

Om inget annat anges, kan Viega pressbackar ihop med Viega pressringar användas till följande:
P1 (artikel 622 657) för Pressgun Picco: upp till och inklusive D 32 respektive D35 och D¾
Z1 (artikel 472 733) för Pressgun 5: upp till och inklusive d 32 respektive d 35 och D¾
Z2 (artikel 472 740) för Pressgun 5: alla större dimensioner upp till d 108.0 respektive D2
Visa mer
Systempressverktyg

Nedladdningar

Användningsteknik  (1)
Broschyr  (1)
Katalog  (1)