Viega Smartpress

Allmänt

Viega Smartpress

Strömningsoptimerade presskopplingssystem för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988 och DIN 50930‑6 samt värmeinstallationer, kontrollerat enligt DVGW-​arbetsblad W 534.

Presskopplingar
Säker och snabb hantering utan att rörändarna behöver kalibreras genom o-​ringsfri pressteknologi i alla dimensioner. Därför slipper man tidskrävande kalibrering av rörändarna och monteringen går snabbare. Samspelet mellan strömningsfrämjande radier och minimala diameterreduceringar ger lägsta tryckförluster vid pressystem för flerskiktsrör. Detta tillåter en mindre dimensionering av dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner och reducerar ledningsvolymen.
SC‑Contur
Alla storlekar med SC‑Contur – opressade delar vid monteringen läcker när anläggningen fylls.
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning
Grön punkt på pressmuffen

Rör
Formstabila flerskiktsrör i d 16‑63 i flera varianter; utan coating, med skyddsrör eller med isolering för snabb och enkel installtion
Dimensioner/material
d 16‑12
Böjar, T-​rör och kopplingar av rostfritt stål 1.4401
Gängdelar och förminskningar i rödgods CC499K

d20‑32
Lämplig för gasinstallationer

d 16‑25
Böjar ,T-​rör, kopplingar och fördelarrör i PPSU endast för dricksvatten och värmeinstalltioner.

Användningsområden
Dricksvatten
Värme
Naturgas/Flytande gas

Användning för andra användningsområden är de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftsförhållanden
Dricksvatteninstallationer
  • Driftstemperatur max. 70°C
  • Driftstryck max. 1.0 MPa
Värmeinstallationer
  • Driftstemperatur max. 80°C
  • Driftstryck max. 1.0 MPa
Gasinstallationer
  • Driftemperatur -20°C upp till +70°C
  • Driftstryck max. 0.5 MPa
Oavsett flödesriktingar är blandade installationer tillåtna.
Notera
Komponenterna bör skyddas mot höga koncentrationer av klorid från mediet och externa faktorer. Använd endast Viega original komponenter. Andra är ej tillåtna.
Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data
Mer information och tekniska data finns för nedladdning på Viegas hemsida: www.viega.se
Visa mer
Viega Smartpress