Återgå Återgå

Easytop-systemarmatur

Allmänt

Avstängnings och reglerventiler av rostfritt stål, rödgods eller siliciumbrons* för dricksvatten- och värmeinstallationer med DVGW-​märkning. Kan kombineras med Viega-​systemen Sanpress Inox, Sanpress, Profipress, Prestabo, Raxofix- och Sanfix P i Viega-​systemkombinationer.

Easytop-​sys­temav­stäng­nings­venti­ler med pressmuffar
Alla storlekar med SC‑Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

 • Visa mer
  Gänganslutningar
  Enligt DIN EN 10226‑1 och ISO 228-1 för plantätande skruvförband.

  Easytop XL-snedsätesventiler
  Fasta flänsar enligt DIN EN 1092‑1 för direkt övergång från konventionella rörledningar till presskopplingssystem.
  Material pressanslutningar
  Rödgods: CC 499K
  Siliciumbrons*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
  (båda i enlighet med UBA-​listan, den 15 Mars 2017)

  Användningsområden
  Dricksvatten
  Värme
  Tryckluftsanläggningar
  Industri

  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftsförhållanden
  De tillåtna drifttemperaturerna och -trycken för produkterna finns i bruksanvisningarna.
  Observera regler om materialkombinationer!
  Komponenter av koppar får inte monteras framför galvaniserade järnmaterial.

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  All information om komponenter och verktyg finner ni på Viegas hemsida www.viega.com/downloads

  *) Materialförändring beror på den pågående produktionsändringen från rödgods till den världsomspännande standardlegerade siliciumbronsen
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy