Återgå Återgå

Gasarmatur

Allmänt

Viega gasarmaturer är kontrollerade och godkända enligt DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbetsblad G 600) för användning med gaser enligt DVGW-​arbetsblad G 260. Alla komponenter uppfyller god­kän­nande­kriteri­er­na för högre termisk belastning (HTB) enligt DIN 3537‑1 och har kontrollerad täthet.

Installationen skall göras med tillåtna tätningsmedel enligt DIN 30660 och med lämpat verktyg enligt DVGW-​TRGI 2018.

 • Visa mer
  Gasarmaturer med pressmuffar
  Alla storlekar med SC‑Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsbladG 5614, pkt 4.4.1 (garanterat otätt vid opressade delar).
  Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

  Användningsområden
  Gaser enligt DVGW-​arbetsblad G 260

  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftområde
  Gas- och gasolinstallationer
  • Drifttemperatur -20 °C upp till +70 °C
  • Drifttryck max. 0,5 MPa
  • Drifttryck vid HTB-​krav 650 °C/30 minuter max. 0,1 MPa (1 bar)

  Högre termisk belastbarhet (HTB)
  Enligt DVGW-​TRGI 2018 skall gasarmaturer uppfylla god­kän­nande­kriteri­er­na för högre termisk belastning enligt DIN 3537‑1. HTB kraven för gasarmaturer ger en hög grad av säkerhet och är en erkänd teknisk regel. Viegas gasarmaturer är avsedda för högre termisk belastning (HTB) och uppfyller alla krav enligt DIN 3537‑1.

  Termiskt utlöst stängningsanordning (TUS)
  TRGI kräver att det installeras TUS eller liknande konstruktivt skydd av samtliga komponenter, som inte är avsedda för en hög termisk belastning. För att uppfylla dessa krav erbjuder Viega ett omfattande produktsortiment av säkerhetsventiler, som automatiskt är termiskt stängande, och är integrerade i kulventiler, gasstickkontakter och avstängningsventiler.

  Aktiva och passiva säkerhetsåtgärder
  För att uppfylla dessa krav enligt DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbetsblad G 600) erbjuder Viega ett omfattande produktsortiment av gasarmaturer med skydd mot ingrepp av obehöriga. Alla Viega-​produkter som aktivt eller passivt uppfyller säkerhetsåtgärder enligt DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbetsblad G 600), uppfyller säkerhetskonceptet för DVGW.

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy