Återgå Återgå

Gasarmatur

Allmänt

Gasarmatur av metall. Alla komponenter har högre termisk belastbarhet (HTB) och har testats gällande täthet. Kan kombineras direkt med alla Viega-​presskopplingssystem för gas. Andra kombinationer med anslutningar på G-, R- och Rp-​gängor möjliga.

Markering
Tillverkare, rördimension, charge, gul punkt på presslut

 • Visa mer
  Presskoppling med SC‑Contur
  Oavsiktligt opressade anslutningar märks omedelbart under täthetskontrollen.
  Viega hjälper till att upptäcka opressade anslutningar i följande tryckintervall med tryckluft eller inerta gaser:
  min. lufttryck: 22 hPa/22 mbar/0,3 PSI
  max. lufttryck: 0,3 MPa/3 bar/43,5 PSI

  Sealing element
  HNBR (hydrerat akryl­ni­tril­butadien­gum­mi), gult, förmonterat

  Dimensioner
  D½ –2, stor­lekstill­gäng­lighet enligt nationella regelverk

  Verktyg
  Funktionssäkerheten för Viega-​presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att tillverka presskopplingarna rekommenderar på Viega att Viega-​pressverktyg används. Viega-​pressverktyg måste underhållas regelbundet av auktoriserade servicepartners.

  Tillämpningsområden
  Gaser enligt DVWG-​arbetsblad G 260

  Note
  Användningen av systemet för andra än de beskrivna användningsområdena och medierna måste stämmas av med Viega! För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

  installationsområden
  Gasarmaturer kontrollerade och godkända enligt DVGW-​TRGI 2018 (DVGW-​arbetsblad G 600).
  Alla komponenter enligt DIN 3537‑1 högre termisk belastbarhet (HTB) och uppfyller DVGW:s säkerhetskoncept.

  Driftvillkor gas- och gasolanläggningar
  driftstemperatur -20°C till +70°C (-4 °F till +158 °F)
  driftstryck max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI
  driftstryck vid HTB-​krav 650°C (1202 °F)/max 30 minuter 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

  material presskontakt
  Rödgods
  mässing
  aducerat gjutgods
  stål
  rostfritt stål

  Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande!
  De senaste Z- och in­stalla­tions­di­men­sio­ner­na samt ytterligare teknisk information finns på Viega-​webbplatsen och måste kontrolleras innan inköp, planering, byggnadsarbete och användning. Våra produkter kontinuerligt. optimerad.

  Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy