Återgå Återgå

Prestabo LF

Allmänt

Presskopplingssystem (silikonfritt) med presskopplingar och rör av olegerat stål 1.0308 (E235), enligt DIN EN 10305‑3, utvändigt galvaniserade förzinkade med ett zinklager på 8–15 µm (blå kromaterad).

Presskopplingssystemet Prestabo LF (silikonfritt) är fritt från lackförstörande ämnen såsom silikon, fett, olja etc. och är därför extra väl lämpat för användning av rör­led­nings­in­stalla­tio­ner i lackeringsverkstäder.

 • Visa mer
  Presskopplingar
  Alla storlekar med SC‑Contur – opressade delar vid monteringen syns när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
  Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar syns inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

  Märkning
  Blå/röd prick på pressanslutningen
  Röd symbol (för att undvika en förväxling med Sanpress Inox-artiklar av rostfritt stål) "Ej för dricksvatteninstallationer"

  Prestabo LF

  Tätningselement
  EPDM

  Dimensioner/material
  Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  XL-​storlekar: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

  Prestabo-systemrörvarianter
  • Systemrör av olegerat stål med materialnr. 1.0308 (E235) enligt DIN EN 10305‑3 galvaniserat förzinkat utvändigt.
  • Systemrör av olegerat stål med materialnr. 1.0215 (E220) enligt DIN EN 10305‑3 sendzimirförzinkning invändigt och utvändigt.

  Användningsområden
  Värmeanläggningar
  Industriapplikationer
  Sprinklerenheter
  Tryckluftanläggningar (rör med sendzimirförzinkning)
  Solvärmeanläggningar
  Komfortkyla

  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftområde med EPDM-​tätningselement
  • Drifttemperatur max. 110 °C
  • Drifttryck max 1,6 MPa (PN 16)

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

  Förvaring och transport
  För att säkra kvaliten på Prestabostålrören skall följande beaktas vid transport och förvaring:
  • Förpacknings- och skyddsfolier (endast vid PP-​mantlade rör) bör tas bort först direkt innan användningen.
  • Rörändarna skall vara stängda med pluggar vid leveransen.
  • Rören bör inte förvaras direkt på golvet.
  • Rörytorna bör ej kläs med skyddsfolie eller plaster.
  • Vid lastning och lossning bör stålrören inte dras över lastkaj eller liknande.

  Skydd mot utvändig korrosion
  Prestabo-rör och -kopplingar skyddas utvändigt av en galvanisering. Vid kontakt med fuktighet (kondensvatten, nederbörd under byggfasen, puts- och stänkvatten etc.) eller byggmaterial med korrosiv verkan (spackel, flytspackel etc.) kan det här zinkskiktet dock inte ge något varaktigt skydd mot utvändig korrosion. Följande skyddsåtgärder rekommenderas:
  • Användning av diffusionstäta rörskålar och noggrann tätning av alla kanter med lämplig limning.
  • Skydd av dragna rörledningar mot fukt med hjälp av mellanläggsplast i golvet.
  • Placering av rörledningar utanför områden med fuktrisk.
  • Vid frekvent rengöring av golv med vatten och rengörings-/​desinfektionsmedel, till exempel på sjukhem eller sjukhus bör man undvika radiatoranslutningar i golvet. Anslutningar i väggen gör rengöringsarbetet lättare och utesluter förhöjd korrosionsrisk.
  • Vid radiatoranslutning i golvet måste ett fackmässigt korrosionsskydd och fackmässig försegling av fogarna säkerställas. Annars är det risk för att rengöringsvattnet tränger in, vilket gör isoleringen fuktig och därmed ger ökad risk för korrosion.

  Om åtgärderna i exemplen ovan inte ger långvarigt skydd mot fukt, eller vid applikationer med särskilda krav, som till exempel kylkretsar, skall ett komplett utvändigt korrosionsskydd appliceras, som förhindrar korrosion.

  Ytterligare detaljerade upplysningar och användningsexempel finns i Viegas praxishandbok på vår hemsida
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy