Dolda friflödesventiler, dolda raka sätesventiler, från 2017