Återgå Återgå

Sanpress skruvförband för övergångsstycke 90°

med SC‑Contur
  • rödgods eller siliciumbrons
  • pressanslutning, Rp-​gänga
  • plantätning, vinklade

utrustning

EPDM tätningselement, EPDM-​plantätning, kopp­lings­skruv­för­band, polygon

anvisning

Fackmuttern består av mässing.

Modell 2255

Visa reservdelar
Bruksanvisning

Artikeltabell

d Rp VE artikel RSK-​nr mängd
12 ½ 5 292 980 1769314
15 ½ 5 125 660 1769315
18 ½ 5 283 469 1769316
18 ¾ 5 283 452 1769317
22 ¾ 5 122 614 1769318
22 1 5 132 637 1769319
28 1 5 128 159 1769320
35 1¼ 5 132 729 1769321
42 1½ 1 139 872 1769322
54 2 1 221 676 1769323

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

d Rp filstorlek artikel RSK-​nr
12 ½ 105,8 kB 292 980 1769314
15 ½ 101,8 kB 125 660 1769315
18 ½ 102,4 kB 283 469 1769316
18 ¾ 155,7 kB 283 452 1769317
22 ¾ 160,2 kB 122 614 1769318
22 1 174,5 kB 132 637 1769319
28 1 166,1 kB 128 159 1769320
35 1¼ 115,4 kB 132 729 1769321
42 1½ 144,0 kB 139 872 1769322
54 2 193,6 kB 221 676 1769323

Z-dimensioner

d Rp Z1 [mm] Z2 [mm] L1 [mm] L2 [mm] WS1 [mm] WS2 [mm] artikel RSK-​nr
12 ½ 36 18 53 33 28 30 292 980 1769314
15 ½ 38 18 60 33 28 30 125 660 1769315
18 ½ 41 18 63 33 28 30 283 469 1769316
18 ¾ 43 23 65 39 31 36 283 452 1769317
22 ¾ 47 23 71 39 31 37 122 614 1769318
22 1 50 25 74 44 38 37 132 637 1769319
28 1 57 28 81 47 38 46 128 159 1769320
35 1¼ 60 35 85 57 47 53 132 729 1769321
42 1½ 72 38 108 59 55 60 139 872 1769322
54 2 74 43 114 69 69 78 221 676 1769323

Nedladdningar