Återgå Återgå

Sanpress skruvförband för övergångsstycke

med SC‑Contur
  • rödgods eller siliciumbrons
  • pressanslutning, Rp-​gänga
  • plantätning

utrustning

EPDM tätningselement, EPDM-​plantätning, kopp­lings­skruv­för­band, polygon

anvisning

Fackmuttern består av mässing.

Modell 2262

Visa reservdelar
Bruksanvisning

Artikeltabell

d Rp VE artikel RSK-​nr mängd
12 ½ 5 293 024 1769288
15 ½ 1 131 937 1769289
15 ¾ 1 133 160 1769290
18 ½ 1 283 384 1769291
18 ¾ 1 314 910 1769292
22 ¾ 1 125 318 1769293
22 1 1 133 900 1769294
28 ¾ 1 365 103 1769295
28 1 1 128 975 1769296
35 1¼ 1 138 875 1769297
42 1½ 1 141 745 1769298
54 2 1 222 017 1769299

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

d Rp filstorlek artikel RSK-​nr
12 ½ 59,0 kB 293 024 1769288
15 ½ 52,2 kB 131 937 1769289
15 ¾ 72,6 kB 133 160 1769290
18 ½ 64,8 kB 283 384 1769291
18 ¾ 77,3 kB 314 910 1769292
22 ¾ 62,6 kB 125 318 1769293
22 1 57,0 kB 133 900 1769294
28 ¾ 60,5 kB 365 103 1769295
28 1 63,4 kB 128 975 1769296
35 1¼ 73,4 kB 138 875 1769297
42 1½ 77,2 kB 141 745 1769298
54 2 164,8 kB 222 017 1769299

Z-dimensioner

d Rp Z [mm] L [mm] WS1 [mm] WS2 [mm] artikel RSK-​nr
12 ½ 23 56 27 30 293 024 1769288
15 ½ 26 63 27 30 131 937 1769289
15 ¾ 33 66 31 30 133 160 1769290
18 ½ 28 65 27 30 283 384 1769291
18 ¾ 36 68 31 30 314 910 1769292
22 ¾ 32 72 34 37 125 318 1769293
22 1 42 78 40 37 133 900 1769294
28 ¾ 23 63 32 46 365 103 1769295
28 1 33 76 44 46 128 975 1769296
35 1¼ 36 83 50 53 138 875 1769297
42 1½ 38 96 56 60 141 745 1769298
54 2 27 84 72 78 222 017 1769299

Nedladdningar