Återgå Återgå

Raxofix

Allmänt

Strömningsoptimerade presskopplingssystem för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988 och DIN 50930‑6 samt värmeinstallationer, kontrollerat enligt DVGW-​arbetsblad W 534.

Presskopplingar

Säker och snabb hantering utan att rörändarna behöver kalibreras genom o-​ringsfri pressteknologi i alla dimensioner. Därför slipper man tidskrävande kalibrering av rörändarna och monteringen går snabbare. Samspelet mellan strömningsfrämjande radier och minimala diameterreduceringar ger lägsta tryckförluster vid pressystem för flerskiktsrör. Detta tillåter en mindre dimensionering av dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner och reducerar ledningsvolymen.
SC‑Contur
Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

 • Visa mer
  Märkning
  Grön punkt på pressmuffen

  Rör
  Raxofix-PE‑Xc/Al/PE‑Xc
  • formstabil, syretät enligt DIN 4726, grå

  Material pressanslutningar
  Siliciumbrons*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP
  (i enlighet med UBA-​listan, den 15 Mars 2017)

  Dimensioner
  Presskopplingar och rör
  • Raxofix-PE‑Xc/Al/PE‑Xc: d 16/20/25/32/40/50/63

  Användningsområden PE‑Xc/Al/PE‑Xc
  Dricksvatten
  Värme
  Regnvatten
  Tryckluft

  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftsförhållanden
  Dricksvatteninstallationer
  • Drifttemperatur max. 70 °C
  • Drifttryck max. 1,0 MPa
  Värmeinstallationer
  • Drifttemperatur max. 80 °C
  • Drifttryck max. 1,0 MPa
  Blandade installationer är tillåtna oberoende av flödesriktningen.

  Observera
  DVGW-​godkännandemärke gäller endast för användningen av Viega originaldelar – montering av delar från andra tillverkare är ej tillåtet! Rören uppfyller rekommendationer från KTW (plaster i dricksvatten) från tyska miljömyndigheten och kraven i DVGW-​arbetsbladet W 270.
  Kan endast byggas in vid värmeinstallationer enligt Säker vattens branschregler 2016:1. Garanti och ZVSHK-öve­rens­kommel­se om ansvarsövertagande.

  Certifieringar
  • DVGW-​reg.-nr. DW-8501BU0124

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Mer information och tekniska data finns för nedladdning på Viegas hemsida: www.viega.com/downloads
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy