Återgå Återgå

Sanpress Inox LF

Allmänt

Presskopplingssystem (silikonfritt) med presskopplingar och rör av rosfritt stål material nr. 1.4401 och 1.4521 enligt DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-​arbetsblad GW 541, systemgodkännande för kopplingar och rör enligt DVGW-​arbetsblad W 534, för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988. För formstabila utanpåliggande dragningar av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.

Presskopplingssystemet Sanpress Inox LF (silikonfritt) är fritt från lackförstörande ämnen såsom silikon, fett, olja etc. och är därför extra väl lämpat för användning av rör­led­nings­in­stalla­tio­ner i lackeringsverkstäder.

 • Visa mer
  Presskopplingar
  Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
  Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

  Märkning
  Blå punkt på pressmuffen

  Tätningselement
  EPDM, svart (etylen-​propylen-​dien-​kautschuk); upp till 110 °C; ej beständigt mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensin

  Rör
  Rör av rostfritt stål lasersvetsade och av korrosionsbeständigt rostfritt stål
  • Materialnr. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), med 2.3% molybden för ökad beständighet; gula pluggar
  • Materialnr. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), med PRE-​värde 24.1; gröna pluggar

  Dimensioner/material
  Standardstorlekar: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
  XL-​storlekar: d 64.0; 76.1; 88.9; 108.0

  Användningsområden
  Dricksvatten
  Regnvatten
  Tryckluftsanläggningar
  Lantbruk
  Industri

  Specialtillämpningar
  Skeppsbyggnation
  Brandsläckningssystem

  Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

  Driftsförhållanden
  Dricksvatteninstallationer
  • Dricksvatten utan begränsningar enligt tyska dricks­vatten­för­ord­ningen TrinkwV
  • Drifttemperatur max. 85 °C
  • Drifttryck max. 1,6 MPa
  Blandade installationer är tillåtna oberoende av flödesriktningen.

  Observera
  Systemkomponenterna skall skyddas mot höga klo­rid­kon­cent­ra­tio­ner både från mediet och genom yttre påverkan.

  Certifieringar
  Rör 1.4521 (d 12–108.0)
  • DV-7301BS0375
  Rör 1.4401 (d 12–108.0)
  • DV-7301BS0411
  System med rör 1.4401 (d 15–108.0)
  • DW 8501BL0551
  System med rör 1.4521 (d 15‑108.0)
  • DW 8501BS0376

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z-​och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.com/downloads
Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy