Återgå Återgå

Sanpress Inox

Allmänt

Flödesoptimerat presskopplingssystem med presskopplingar av av rostfritt stål 1.4401 och rör av rostfritt stål 1.4401 och 1.4521. Presskoppling för att skydda tätningselementet utrustat med cylindrisk rörledning. Presskoppling från d64,0 med skärring i rostfritt stål för att säkerställa anslutningens mekaniska styrka. För skydd är rör utrustade med rörproppar. Presskraften appliceras framför och bakom sätet för tätningselementet. Lämplig för utvändiga och dolda installationer av fördelar- och stigningsledningar.

Markering
Tillverkare, rördimension, charge, grön punkt på presslut, gul rörplugg på 1.4401, grön rörplugg på 1.4521, borttagbart orange klistermärke som pressningsindikator från d64,0

 • Visa mer
  Presskoppling med SC‑Contur
  Oavsiktligt otryckta anslutningar läcker synligt när man fyller på systemet.
  Viega hjälper till att upptäcka opressade anslutningar i följande tryckintervall:
  min. vattentryck: 0,1 MPa/1 bar/14,5 PSI
  max. vattentryck: 0,65 MPa/6,5 bar/94,3 PSI
  min. lufttryck: 22 hPa/22 mbar/0,3 PSI
  max. lufttryck: 0,3 MPa/3 bar/43,5 PSI

  Sealing element
  EPDM (etylenpropylengummi), svart, förmonterad

  Dimensioner
  d15–108,0

  Verktyg
  Funktionssäkerheten för Viega-​presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att tillverka presskopplingarna rekommenderar på Viega att Viega-​pressverktyg används. Viega-​pressverktyg måste underhållas regelbundet av auktoriserade servicepartners.

  Tillämpningsområden
  Dricksvatten
  Värme-/radiatoranslutning
  Regnvatten
  Tryckluftssystem
  Lantbruk
  Industriellt bruk

  Note
  Pressanslutningssystemet Sanpress Inox är lämpligt för skapande av dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988‑200 och EN 806‑2 med hänsyn till materialval i enlighet med DIN EN 12502‑1 och DIN 50930‑6. Kontakta Viega vid användning för andra användningsområden och om du är osäker på rätt materialval. Systemkomponenterna ska skyddas mot höga klo­rid­kon­cent­ra­tio­ner både från mediet och genom yttre påverkan. För detaljerad information om tillämpningar, begränsningar och nationella standarder och riktlinjer, se produktinformation, antingen i tryckt format eller på Viegas hemsida.

  installationsområden
  Presskopplingssystem med presskopplingar och rör enligt DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-​arbetsblad GW 541 och W 534.
  Rörgodkännande för 1.4521 (d12–108,0) enligt DW-7301BS0375.
  Rörgodkännande för 1.4401 (d12–108,0) enligt DV-7301BS0411.
  Systemgodkännande för 1.4401 (d15–108,0) enligt DW-8501BL0551.
  Systemgodkännande för 1.4521 (d15–108,0) enligt DW-8501BS0376.
  För användning i värmeanläggningar, följ VDI-​riktlinjer 2035 och DIN EN 12828.

  Driftvillkor dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner
  driftstemperatur max. 85°C / 185 °F
  driftstryck max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

  Driftvillkor värmeinstallationer
  driftstemperatur max. 110°C / 230 °F
  driftstryck max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI
  Oavsett flödesriktning, är blandade installationer tillåtna.

  material presskontakt
  Rostfritt stål 1.4401

  Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande!
  De senaste Z- och in­stalla­tions­di­men­sio­ner­na samt ytterligare teknisk information finns på Viega-​webbplatsen och måste kontrolleras innan inköp, planering, byggnadsarbete och användning. Våra produkter kontinuerligt. optimerad.

  Denna produktbeskrivning innehåller viktig information om val av produkt och system, montering, idrifttagning samt avsedd användning och vid behov om underhållsåtgärder. Denna information om produkter, deras funktioner och tillämpningstekniker baseras på för närvarande giltiga standarder i Europa (t.ex. EN) och / eller i Tyskland (t.ex. DIN / DVGW). Vissa avsnitt i texten kan hänvisa till tekniska föreskrifter i Europa / Tyskland. Dessa bör betraktas som rekommendationer för andra länder där inga motsvarande nationella krav finns. Tillämpliga nationella lagar, standarder, förordningar, direktiv och andra tekniska bestämmelser prioriteras framför de tyska / europeiska direktiven som anges i denna produktbeskrivning: Informationen här är inte bindande för andra länder och regioner och bör förstås som rekommendation.

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra användningen av webbplatsen så smidig som möjligt, för att kunna förbättra webbplatsen och för att kunna få statistiska data. Vi använder inte cookies för att skapa användarprofiler. Mer information finns i vår Sekretesspolicy