Återgå Återgå

Sanpress skruvförband för övergångsstycke

med SC‑Contur
  • rödgods eller siliciumbrons
  • pressanslutning, R-​gänga
  • plantätning

utrustning

EPDM tätningselement, EPDM-​plantätning, kopp­lings­skruv­för­band, polygon

anvisning

Fackmuttern består av mässing.

Modell 2265

Visa reservdelar
Bruksanvisning

Artikeltabell

d R VE artikel RSK-​nr mängd
12 5 291 372 1769300
12 ½ 5 291 389 1769301
15 ½ 1 120 108 1769302
15 ¾ 1 140 878 1769303
18 ½ 1 283 360 1769304
18 ¾ 1 283 377 1769305
22 ½ 1 142 674 1769306
22 ¾ 1 119 133 1769307
22 1 1 148 492 1769308
28 ¾ 1 365 110 1769309
28 1 1 120 047 1769310
35 1¼ 1 128 425 1769311
42 1½ 1 135 966 1769312
54 2 1 221 997 1769313

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

d R filstorlek artikel RSK-​nr
12 47,5 kB 291 372 1769300
12 ½ 51,0 kB 291 389 1769301
15 ½ 49,2 kB 120 108 1769302
15 ¾ 44,6 kB 140 878 1769303
18 ½ 52,0 kB 283 360 1769304
18 ¾ 46,5 kB 283 377 1769305
22 ½ 51,8 kB 142 674 1769306
22 ¾ 47,2 kB 119 133 1769307
22 1 52,4 kB 148 492 1769308
28 ¾ 63,9 kB 365 110 1769309
28 1 47,9 kB 120 047 1769310
35 1¼ 48,9 kB 128 425 1769311
42 1½ 52,2 kB 135 966 1769312
54 2 145,0 kB 221 997 1769313

Z-dimensioner

d R Z [mm] L [mm] WS1 [mm] WS2 [mm] artikel RSK-​nr
12 40 58 30 27 291 372 1769300
12 ½ 44 61 30 27 291 389 1769301
15 ½ 46 68 30 27 120 108 1769302
15 ¾ 48 69 30 27 140 878 1769303
18 ½ 49 71 30 27 283 360 1769304
18 ¾ 50 72 30 27 283 377 1769305
22 ½ 50 74 37 34 142 674 1769306
22 ¾ 54 77 37 34 119 133 1769307
22 1 54 78 37 34 148 492 1769308
28 ¾ 58 82 46 44 365 110 1769309
28 1 59 83 46 44 120 047 1769310
35 1¼ 63 89 53 50 128 425 1769311
42 1½ 69 105 60 55 135 966 1769312
54 2 67 107 78 70 221 997 1769313

Nedladdningar