Återgå Återgå

Prestabo XL förminskning

med SC‑Contur
  • elförzinkat stål
  • insticksända, presskoppling

Tillbehör

EPDM O-​ring, skärring, distansring

Modell 1115.1XL

Visa reservdelar
Bruksanvisningar

Artikeltabell

VdS d1 d2 PU Art nr RSK-​nr mängd
64,0 54 1 598 105 1555825
76,1 54 1 598 129 1555826
76,1 64,0 1 598 112 1555827
88,9 54 1 598 136 1555828
88,9 64,0 1 598 143 1555829
88,9 76,1 1 598 150 1555830
108,0 54 1 598 167 1555831
108,0 64,0 1 598 174 1555832
108,0 76,1 1 598 181 1555833
108,0 88,9 1 598 198 1555834

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

VdS d1 d2 filstorlek Art nr RSK-​nr
64,0 54 31,2 kB 598 105 1555825
76,1 54 31,2 kB 598 129 1555826
76,1 64,0 39,0 kB 598 112 1555827
88,9 54 31,1 kB 598 136 1555828
88,9 64,0 33,9 kB 598 143 1555829
88,9 76,1 32,7 kB 598 150 1555830
108,0 54 31,1 kB 598 167 1555831
108,0 64,0 33,8 kB 598 174 1555832
108,0 76,1 33,0 kB 598 181 1555833
108,0 88,9 32,9 kB 598 198 1555834

Z-dimensioner

d1 d2 Z [mm] L [mm] Art nr RSK-​nr
64,0 54 71 111 598 105 1555825
76,1 54 83 123 598 129 1555826
76,1 64,0 82 125 598 112 1555827
88,9 54 90 130 598 136 1555828
88,9 64,0 89 132 598 143 1555829
88,9 76,1 82 132 598 150 1555830
108,0 54 110 150 598 167 1555831
108,0 64,0 109 152 598 174 1555832
108,0 76,1 101 151 598 181 1555833
108,0 88,9 95 145 598 198 1555834

Nedladdningar