Profipress

Allmänt

Profipress

Presskopplingssystem med presskopplingar av koppar och rödgods kontrollerade enligt DVGW-​arbetsblad W 534 med DVGW-​godkännandemärkning och rör av koppar enligt EN 1057, enligt DVGW-​arbetsblad GW 392.
Lämpad för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988.
För formstabila utanpåliggande installationer av vånings- och stigarledningar i Viegas system.

Presskopplingar

Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning
Grön punkt på pressmuffen

Tätningselement
EPDM, svart (etylen-​propylen-​dien-​kautschuk); upp till 110 °C; ej beständigt mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensin

Dimensioner/material
Standardstorlekar: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 av koppar
XL-​storlekar: d 64,0; 66,7; 76,1; 88,9; 108,0 av koppar
XL-​storlekar: d 76,1; 88,9; 108,0 av rödgods
Presskoppling med gänganslutning av rödgods: d 12–54; 76,1–108,0
Presskoppling med gänganslutning av koppar: d 64,0

Användningsområden
Dricksvatten
Värme/inkoppling av radiatorer
Regnvatten
Tryckluft, inerta gaser
Kylvattenledningar
Industri
Anläggningskonstruktion

Specialtillämpningar
med EPDM-​tätningselement, från tillverkaren
  • Stationära sprinklersläckningssystem – med VdS-​certifikat G 4980009 för storlekarna DN20–DN50 tillsammans med kopparrör enligt EN 1057 R290 (hårda)
  • Solvärmeanläggningar med plana solfångare
med FKM-​tätningselement (tillbehör)
  • Solvärmeanläggningar med plana solfångare/vakuumsolfångare
  • Fjärrvärme- och lågtrycksånganläggningar
Användning för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde
Dricksvatteninstallationer
  • Drifttemperatur max 85 °C
  • Drifttryck max 1,6 MPa
Värmeinstallationer
  • Drifttemperatur max 110 °C
  • Drifttryck max 1,6 MPa

Observera
Observera flödesriktning!
Komponenter av koppar får inte monteras framför galvaniserade järnmaterial!

Observera – användningsgränser dricksvatten
Rör och kopplingar av koppar får endast användas när pH-​värdet för dricksvattnet är ≥ 7,4 eller när den totala mängden av organiskt kol inte överskrider TOC ≤1,5 mg/l med värde mellan pH = 7,0‑7,4!

Observera – användningsgränser värmeanläggningar
Obs. VDI 2035 och DIN EN 12828!

Godkännelser
Profipress (d 12–54)
  • DVGW-​Reg.-No. DW-8511BQ0586
Profipress XL (d 64.0)
  • DVGW-​Reg.-No. DW-8511BQ0586

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceverkstäder.

Tekniska data
Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se

Tillbehör för användning med Easytop-​armaturer se produktområdet sys­temav­stäng­nings­venti­ler.
Visa mer
Profipress

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)
Användningsteknik  (1)
Broschyr  (2)
Katalog  (1)