Återgå Återgå

Sanpress T-rör

med SC‑Contur
  • rödgods eller siliciumbrons
  • pressanslutning

Tillbehör

EPDM O-​ringar

Modell 2218

Visa reservdelar
Bruksanvisningar

Artikeltabell

VdS d1 d2 d3 PU Art nr RSK-​nr mängd
28 28 15 5 314 132 1769143
28 28 18 5 314 163 1769144
42 15 42 1 314 224 1769145
42 35 35 1 283 551 1769146
54 42 42 1 187 279 1769147

CAD-filer

  • Vänster mus för att rotera
  • Höger mus för att flytta
  • Mushjul för att zooma
  • Ett fingertryck för att rotera
  • Rör med två fingrar
  • Nyp för att zooma

(Vänligen välj)

VdS d1 d2 d3 filstorlek Art nr RSK-​nr
28 28 15 77,4 kB 314 132 1769143
28 28 18 71,0 kB 314 163 1769144
42 15 42 61,6 kB 314 224 1769145
42 35 35 79,6 kB 283 551 1769146
54 42 42 88,1 kB 187 279 1769147

Z-dimensioner

d1 d2 d3 Z1 [mm] Z2 [mm] Z3 [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] Art nr RSK-​nr
28 28 15 29 29 27 52 52 49 314 132 1769143
28 28 18 29 29 27 52 52 49 314 163 1769144
42 15 42 23 35 23 59 57 59 314 224 1769145
42 35 35 29 37 31 65 62 57 283 551 1769146
54 42 42 34 39 37 70 75 77 187 279 1769147

Nedladdningar