Sanpress Inox

Allmänt

Sanpress Inox

Presskopplingssystem med presskopplingar och rör av rostfritt stål material nr. 1.4401 och 1.4521 enligt DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW-​arbetsblad GW 541, systemgodkännande för kopplingar och rör enligt DVGW-​arbetsblad W 534, för dricks­vatte­nin­stalla­tio­ner enligt DIN 1988. För formstabila utanpåliggande dragningar av fördelnings- och stigarledningar i Viega systemkombinationer.

Presskopplingar
Alla storlekar med SC‑Contur – delar som ej blivit pressade vid monteringen läcker när anläggningen fylls. SC‑Contur är certifierad och uppfyller kraven i DVGW-​arbetsblad W 534, pkt 12.14 (garanterat otätt vid opressade delar).
Vid täthetskontroller med vatten garanterar Viega att opressade delar läcker inom tryckintervallet 0,1 MPa–0,65 MPa, vid torr täthetskontroll med tryckluft eller inerta gaser från 22 hPa–0,3 MPa.

Märkning
Grön punkt på pressmuffen

Tätningselement
EPDM, svart (etylen-​propylen-​dien-​kautschuk); upp till 110 °C; ej beständigt mot kolvätelösningsmedel, klorerade kolväten, terpentin, bensin

Rör
Rör av rostfritt stål lasersvetsade och av korrosionsbeständigt rostfritt stål
 • Materialnr. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17‑12-2), med 2,3% molybden för ökad beständighet; gula pluggar
 • Materialnr. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18‑2), med PRE-​värde 24,1; gröna pluggar

Dimensioner/material
Standardstorlekar: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54
XL-​storlekar: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0

Användningsområden
Dricksvatten
Värme / radiator
Regnvatten
Tryckluftsanläggningar
Lantbruk
Industri

Specialtillämpningar
Skeppsbyggnation
Brandsläckningssystem

Användning av systemet för andra användningsområden än de beskrivna skall stämmas av med en materialförfrågan med Viega Service Center.

Driftområde
Dricksvatteninstallationer
 • Dricksvatten utan begränsningar enligt tyska dricks­vatten­för­ord­ningen TrinkwV
 • Drifttemperatur max. 8°C
 • Drifttryck max. 1,6 MPa
Värmeinstallationer
 • Drifttemperatur max. 110 °C
 • Drifttryck max. 1,6 MPa
Blandade installationer är tillåtna oberoende av flödesriktningen.

Observera
Systemkomponenterna skall skyddas mot höga klo­rid­kon­cent­ra­tio­ner både från mediet och genom yttre påverkan.

Observera - Begränsningar för användning av värmesystem
Observera VDI 2035 och DIN EN 12828!

Godkännanden
Rör 1.4521(d 12–108,0)
 • DV-7301BS0375
Rör 1.4401(d 12–108,0)
 • DV-7301BS0411
System med rör 1.4401 och 1.4521 (d 15–54)
 • DW 8501BL0551
System med rör 1.4521 (d 15–108,0)
 • DW 8501BS0376

Användning av pressverktyg
Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

Tekniska data
Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z- och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.se
Visa mer
Sanpress Inox

Nedladdningar

Z-dimensioner  (1)
Användningsteknik  (1)
Broschyr  (1)
Katalog  (1)