Återgå Återgå

Seapress

Allmänt

Presskoppling av legeringen CuNi10Fe1,6Mn. Denna legering uppfyller de speciella krav, som ställs vid användande i saltvatten. Böj- och formstabil för snabba och rena installationer av huvud-, fördelar- och förbindelseledningar.

Sekundsnabb kalltryckning med alla fördelar. Inga lödda eller svetsade ansluntingspunkter, vilket minskar risker för brand.

 • Visa mer
  Dimensioner
  Standardstorlekar: d 15; 22; 28; 35; 42; 54
  XL-​storlekar: d 76,1; 88,9; 108,0

  Användningsområde inom skeppsbyggnad
  Brandsläckningssystem
  Sprinklersystem
  Saltvattenskylning
  Läns- och ballastsystem
  Avsaltningsanläggningar

  Användning av pressverktyg
  Funktionssäkerheten för Viega presskopplingssystem beror i första hand på att de använda pressmaskinerna och pressverktygen är i felfritt skick. För att pressa kopplingarna rekommenderar vi därför att Viega pressverktyg används och att de kontrolleras med jämna mellanrum av auktoriserade serviceställen.

  Tekniska data
  Presskopplingar och komponenter optimeras kontinuerligt. Vid behov kan de aktuella Z-​och inbyggnadsmåtten laddas ner från Viegas hemsida www.viega.com/downloads

  Seapress-​systemet är certifierat och godkänt hos följande certifieringsorgan:

  Seapress

För en optimal service använder den här webbsajten cookies. Genom att använda den här webbsajten godkänner du därmed detta. Mer information finns i våra Dataskyddsförklaring