Tillbehör för avstängningsventiler och kulventiler, från 2017