Aktiveringsstiftsats

Modell 8580.62

Aktiveringsstiftsats

  • för dubbel­spolningsteknik, spolning framifrån eller uppifrån, inbyggnads­cistern 3H, Inbyggnadscistern 3L, WC spolknapp för Prevista
  • plast

Tillbehör

Aktiveringsstiftsats, fixeringsskruv uppsättning

Modell 8580.62


Artikeltabell

Art nr mängd
792 565
L PU
110 1