Anslutningsstycke

Modell 6149.93

Anslutningsstycke

  • för fastsättning bräddavlopp, Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
  • inte lämplig för Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
  • rödgods

Modell 6149.93


Artikeltabell

Art nr mängd
698 119
G L PU
¾ 64 1

Användningslista