Avlopp för WC-​stolar och urinoarer

Användningssyften

Användningssyften

Avlopp för toaletter
Excentriska böjar
Avlopp för urinoarer
Anslutningsrör
Spottkopp, utslagsvask för omhändertagande av fekalier