Optifix 3 golvavlopp

Modell 4988.5

Optifix 3 golvavlopp

typ 5

Tillbehör

Av­stäng­nings­an­ord­ning automatisk, backflödessäkring, 3 gånger, underhållsan­vis­ningar

Modell 4988.5


Artikeltabell

Art nr mängd
115 791 1)
PU
1
1) Till dessa artiklar kan endast de artiklar som anges i reservdels- och tillbehörslistan levereras!

Sprängritning

Optifix 3 golvavlopp
  • 1 - Kontrollanordning - Modell 4991 (154868)
  • 2 - Optifix 3 utrustningssats - Modell 4988-974 (154493)
  • 3 - Optifix 3 silinsats - Modell 4988.94 (494148)
  • 4 - Optifix 3 insats - Modell 4988.91 (481353)
  • 5 - Kellermeister anslutningsstycke - Modell 4997
  • 6 - Optifix 3 pendellucka - Modell 4988.93 (494131)
  • 7 - Optifix 3 reservdelsset - Modell 4988-997 (160067)
  • 8 - Optifix 3 höjdutjämningsstycke - Modell 4990 (133399)
  • 9 - Optifix 3 vred - Modell 4988.92 (494124)