Bowdenkabel

Modell 6163-152

Bowdenkabel

  • för Multiplex, Rotaplex och Simplex upp till 1:a hälften av modellår 2014, Multiplex Trio och Rotaplex Trio upp till 1:a hälften av modellår 2015

Tillbehör

Vajer av rostfritt stål

Modell 6163-152


Artikeltabell

Art nr mängd
160 418
L BCA PU
725 1
BCA = badkar centrumanslutning

Användningslista