Grundfix ombyggnadssats

Modell 4987.419

Grundfix ombyggnadssats

  • för komplettering av Grundfix Plus Control

Tillbehör

Grundfix Plus Control styr- och signalanordning, 3-knappsmanövrering och LCD-​text display, självtest efter 24 h, akut elförsörjning genom batteri back-​up, optisk/akustisk varningssignal, mellanvägg, motordriven, backflödessäkring, manuell aktivering, tryckslang, anslutningskabel, 8 m skyddsrör för kabel och tryckslang, kontrollanordning

Modell 4987.419


Artikeltabell

Art nr mängd
667 818
667 825
DN PU
100/125 1
150 1