Inloppsinsats

Modell 6161.229

Inloppsinsats

  • för luftare med metallinsats, Multiplex Trio, Rotaplex Trio, modellår upp till 2005/2006

Modell 6161.229


Artikeltabell

Art nr mängd
300 012
PU
1