Inloppsinsats

Modell 6161.239

Inloppsinsats

  • för flödesstyrning med större flödesvolym (dvs hårt vatten), Multiplex Trio, Rotaplex Trio, modellår upp till 2005/2006

Modell 6161.239


Artikeltabell

Art nr mängd
351 076
PU
1