Inloppsinsats

Modell 6161.249

Inloppsinsats

  • för vatteninlopp, Multiplex Trio Visign MT3/MT5, Rotaplex Trio Visign RT3/RT5
  • modellserie från II/2015

Tillbehör

Flödeskontroll

Modell 6161.249


Artikeltabell

Art nr mängd
734 756
PU
1

Användningslista