Inloppsinsats

Modell 6171.240

Inloppsinsats

  • för vatteninlopp, Multiplex Trio, vattennivåökning plus 5 cm

Tillbehör

Flödeskontroll

Modell 6171.240


Artikeltabell

Art nr mängd
734 794
PU
1