Installationssats

Modell 8350.14

Installationssats

  • för anslutningsadapter mellan vägguttag och inbyggd spolcistern

Tillbehör

Dolt uttag, skyddsrör, anslutningsadapter till inbyggd spolcistern 2H och Standard 2S

Modell 8350.14


Artikeltabell

Art nr mängd
655 426
L PU
2500 1