Muff

Modell 6167-417

Muff

  • för breddavloppskroppen med breddavloppsröret
  • gummi

Modell 6167-417


Artikeltabell

Art nr mängd
117 245
DN d PU
32 28 1

Användningslista